Vi har en ny styrelse 2019!

Uppdaterad: 19 mar 2019

Efter årsmötet i februari valdes nya styrelseledamöter in i styrelsen.

Vi hälsar alla nya ledamöter välkomna!


Ha-Young Sul, ordförande & konstnärlig ledare

Anna-Maria Pusztai

Katarina Ström-Harg

Astrid P. Hartmann

Michelle Wang


Suppleanter:

Gustaf Edlund

Gunnar Thiringer


29 visningar0 kommentarer
  • YouTube Social Ikon
  • Facebook Social Icon
  • RSS Social Icon

© 2018 by TOKYO DESIGN. Proudly created with Gothenburg Piano Festival