Vi hade så roligt med barn och unga tillsammans med lärare i programpunkten "Vi spelar piano tillsammans".

Här kan du också ladda ner noterna och börja öva. Ha så kul!

© 2018 by TOKYO DESIGN. Proudly created with Gothenburg Piano Festival