top of page

 

Samtalspanel för lärare och studenter fredag den 20 augusti kl. 18:00-19:00 

En mycket uppskattad programpunkt är "samtalspanel mellan lärare och lärare och lärare och studenter". I denna programpunkt kan vi dela med oss våra pedagogiska verktyg, läroböcker och olika metoder till effektiva pianokunskaper. Det finns inte bara ett sätt att lära sig spela piano? Hur gör man? Varför spelar man ett så komplext instrument som piano? Vad finns det för metoder och inlärningar som är effektiva? Ja, och mycket mer kan vi ta del av i denna entimmes samtalspanel, där samtal kan vara både högt och lågt!
bottom of page