top of page

Varmt välkommen!

Konstnärligt arbete och inspirationsmöten med pianister, lärare, musiker och barn och unga


Göteborgs pianofestival värnar om pianokulturen och främjar barn och ungas musikintresse
Göteborgs pianofestival vill vara inbjudande och inspirera och att bli inspirerad 
Göteborgs pianofestival vill vara en viktig mötesplats för att upptäcka nya unga pianister och förmedla pianomusiken

Vi strävar efter möjligheter att mötas i workshops, föreläsningar, samtal mellan lärare och elever och att främja barn och ungas intresse i klassisk musik med nya perspektiv.

- erbjuder professionella scener för att levandegöra traditionen med klassisk musik.

- arrangerar musikteater, konserter, tävling och föreläsningar. 

- öppna för inspirerande och konstnärliga idéer med fokus på instrumentet piano.

bottom of page