top of page

 

GÖTEBORGS INTERNATIONELLA MÄSTARKLASS 2024

Mästarklass för alla åldrar

Sista anmälningsdag: 1 augusti 2024

Välkommen att anmäla dig

Mästarklasslärare: Martin Lysholm Jepsen (Danmark), Aisa Ijiri (Japan), Patrick Jovell (Sverige), Nazareno Ferruggio (Italien)

Göteborgs Internationella PIANO Mästarklass 2024

För att din anmälan ska bli godkänd ska det tydligt innehålla: (du fyller i formuläret nedanför)

 • Ditt namn:

 • Ditt personnummer: 

 • Nationalitet:

 • Ålder: 

 • Kategori: 

 • Adress:

 • Mobil nr: 

 • Mejladress: 

 • Lärarens namn och kontaktuppgifter:

 • Ditt program för mästarklass

 

Du skall bifoga följande:

 • Ditt anmälningsformulär

 • Ditt kvitto att anmälningsavgiften på 500 SEK är betald (50 euros)

 • Din videoinspelning (gärna kopplat till Youtube-länk)  

 • Ditt CV och bra artistbild

E-postadress: 

pianocompetitiongpf@gmail.com

 

 • Ditt anmälningsformulär

 • Ditt kvitto att anmälningsavgiften på 500 SEK är betald (50 euros)

 • Repertoarlista vad du vill ta med till mästarklassen

Mästarklasserna äger rum på Konserthuset i Göteborg

Anmälningsavgift: Swisch nr: 123 037 540 74 Bankgiro nr: 625-3264

Utomlands: BIC/IBAN no. HANDSESS / SE87 6000 0000 0007 2668 3302

Ditt CV och kopia på avgiften skickar du via mejl:

pianocompetitiongpf@gmail.com

Jury

Anmälningsformulär till mästarklass
Bifoga CV och videolänk via mejl

Tack för din anmälan till mästarklass Beslut kommer via mejl senast 15 augusti  2024. Kom ihåg att skicka din CV +  kvitto på registreringsavgiften för komplett ansökan via mejl. Swisch nr: 123 037 540 74 Bankgiro nr: 625-3264 Lycka till!

bottom of page