top of page

 

GÖTEBORGS INTERNATIONELLA MÄSTARKLASS 2024

Mästarklass för alla åldrar (högskolenivå)

Sista anmälningsdag: 1 augusti 2024

Anmäl dig till mästarklass med trio SMETANA

IMG_7215.JPG

Göteborgs Internationella Mästarklass 2024

För att din anmälan ska bli godkänd ska det tydligt innehålla: (du fyller i formuläret nedanför)

 • Ditt namn:

 • Ditt personnummer: 

 • Nationalitet:

 • Ålder: 

 • Kategori: 

 • Adress:

 • Mobil nr: 

 • Mejladress: 

 • Lärarens namn och kontaktuppgifter:

 • Ditt program för mästarklass

 

Du skall bifoga följande:

 • Ditt anmälningsformulär

 • Ditt kvitto att anmälningsavgiften på 500 SEK är betald (50 euros) / per person i er kammarmusikgrupp

 • Din videoinspelning (gärna kopplat till Youtube-länk)  

 • Ditt CV och bra artistbild

E-postadress: 

pianocompetitiongpf@gmail.com

 

 • Ditt anmälningsformulär

 • Ditt kvitto att anmälningsavgiften på 500 SEK är betald (50 euros) / per person i er grupp

 • Repertoarlista vad du vill ta med till mästarklassen

Mästarklasserna äger rum på Konserthuset i Göteborg

Anmälningsavgift: Swisch nr: 123 037 540 74 Bankgiro nr: 625-3264

Utomlands: BIC/IBAN no. HANDSESS / SE87 6000 0000 0007 2668 3302

Ditt CV och kopia på avgiften skickar du via mejl:

pianocompetitiongpf@gmail.com

bottom of page